Въпроси към семинар “Природосъобразен дом” юли, 2011г.
Арх.Ива Делова
Какво е екостроителство?
Аз предпочитам думата “устойчиво” строителство, тъй като тя обхваща екологичния, социалния и икономическия аспект на строителството, взаимовръзките между тях и баланса. Разглежда се целия жизнен цикъл на сградите – от производството на материали и енергопотреблението, ефективността и качеството на обитаване, до възможността за рециклиране.
Защо латексът и бетонът не вършат вече работа?
Всичко може да върши работа в някои случаи и в определени граници. Освен, че може да ни улесни на момента, всяко нещо може да ни създаде двойно повече проблеми след време. Въпросът е да мислим по-задълбочено и не едностранчиво, да действаме конкретно, далновидно и отговорно.
Как трябва да изглежда хармоничният дом?
За хармонията по-скоро можем да кажем, че се усеща, преживява и живее, а не че изглежда по определен начин. Може да има много лица, но това което стои зад тези визии са добре сработени съотношения; един организъм, който работи като едно цяло и произвежда комфорт, спокойствие и щастие.
Има ли добри и лоши места за построяването му?
За всяко място и конкретен случай има възможно най-целесъобразно и добро решение. В това се състои предизвикателството да гледаме реално на нещата, а не илюзорно. Да тръгваме да градим на базата на това, което имаме, а не на това, което ни се иска или мислим, че трябва да имаме.
Можем ли да почерпим нещо от традициите на бабите и дядовците ни?

Да, в традиционната ни българска архитектура намираме много основни принципи, посочвани днес като “принципи на устойчивото строителство” – като започнем от избора на място; използването на локалните дадености – терен, наклон, ослънчаване, засенчване, естествена вентилация и енергоефективност; употребата на местни материали и ресурси; ефективност при функциите на обитаване и т.н. Хората просто са се движили спрямо реалността, опита, близкото и логично решение. С течение на времето сме се отдалечили от това и сега го преоткриваме.
Не е ли нестабилен природосъобразният дом?
Освен вдъхновен от красотата и опазването на природата, “природосъобразен дом” значи да е съобразен с природните закони, в това число и гравитация, земетръс, силата на времето. Друг е въпроса, че това е по-труден и бавен път, който изисква повече търпение и експериментиране.
Възможно ли е да се строи и да не се нарушават законите на природата?

Архитектурата (строителството) е вмешателство в една заварена среда – съществуващо селище или дива природа, винаги има вече действащи взаимовръзки, които трябва да бъдат нарушени и променени (пресътворени).
Изследвам доколко е възможен баланса между нещата, които обичам – природа, хора и архитектура. Изисква се обаче нов подход, касаещ много фактори.
Кога един дом оживява?
Когато в него живеят щастливи хора.

 

Comments are closed.